Belgie KoksijdeWoonhuis in Raissac, Zuid-Frankrijk

Aandacht...

Print deze pagina Genereer PDF siteplan: inhoud van deze website

Raissac d'Aude: voorwaarden


Enkele bijzondere voorwaarden en afspraken:

Een leefbare woning:

 • Bij het einde van zijn verblijf moet de huurder zelf de woning evenals het keukenmateriaal schoonmaken.
 • Mits voorafgaand akkoord met de eigenaar kan een andere regeling getroffen worden.
 • Huisdieren zijn in princiep NIET toegelaten.
 • Bestek, glazen, keukengerei, enz. zijn ter plaatse voorzien.
 • Lakens en alle andere linnen moet u zelf meebrengen.
 • Voor ieders goed wensen we de woning rookvrij te houden.
 • Allergie beperkend: er is geen vasttapijt als vloerbekleding, de woning is rookvrij, geen huisdieren. Dit alles vermindert zeer gevoelig de kans op allergie.
 • Reserveren kan via brief of via het reservatieformulier via deze website.

Betalingen:

 • Bij reservering dient 50% van de huursom binnen de 10 dagen betaald te worden, zo niet vervalt de reservatie.
 • Het saldo van het totale huurgeld dient betaald te zijn minimum 2 maanden (60 dagen) vóór de huurperiode.
 • Betalingen gebeuren op de bankrekening:

BBAN: 063-0236476-25
IBAN (SEPA): BE70 0630 2364 7625
BIC: GKCCBEBB
IBAN land: BE (België)
op naam van: Ampe-Pulinckx
Ganzennest 45
B-2640 Mortsel
België

Annulatie:

 • Tot 60 dagen voor afreis wordt minimum 150 euro annuleringskosten aangerekend.
 • Bij minder dan 60 dagen is de volledige huursom verschuldigd.
 • Een eventuele annuleringsverzekering dient u bij uw eigen verzekeringsmaatschappij af te sluiten.

Waarborg:

 • Bij ontvangst van de sleutels dient de huurder een waarborg van 300 euro te deponeren.
 • Op het einde van de huurperiode wordt de waarborg binnen de maand terugbetaald, verminderd met de energiekosten en met andere kosten veroorzaakt door schade of misbruik.

Klachten:

 • Gegronde klachten dienen op het moment van constatering direct ter plaatse te worden gemeld bij de conciërge. Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met de eigenaar.
 • Beide partijen zullen dan, in onderling overleg, eventuele problemen of klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen.
 • Indien partijen niet tot een bevredigende oplossing zijn gekomen, kan de klacht schriftelijk en gemotiveerd binnen twee weken na constatering, bij de eigenaar ingediend worden, waarna zo nodig in overleg, de zaak opnieuw bekeken zal worden.

Algemeen en aansprakelijkheid:

 • Voor schade en letsel, die de huurder tijdens hun verblijf zou kunnen overkomen, en voor ongemakken die voortkomen uit overmacht situaties, (blokkades, extreme weersomstandigheden, gevallen van terrorisme) en ook onverwachte bouwactiviteiten naast de vakantiewoning, kunnen de verhuurders geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Ook kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen in de watertoevoer en/of overlast bij extreme weeromstandigheden. Bij het uitvallen van elektrische apparaten, zal in overleg met de verhuurders zo spoedig mogelijk naar een oplossing gezocht worden. Denkt u er aan dat bij blikseminslag uw eigen apparatuur (o.a. bvb uw laptop) niet verzekerd is.
 • Indien op het terrein een zwembad is geplaatst: De wetgeving i.v.m. de veiligheid rond de zwembaden is sinds zomer 2004 veel strenger geworden. Laat kleine kinderen nooit zonder toezicht aan het zwembad ! Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en eventueel onder toezicht van derden met zwemdiploma het zwembad betreden. De verhuurder kan bij ongevallen niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De huurder is verplicht een B.A verzekering af te sluiten, daar zij aansprakelijk zijn voor beschadigingen aan de door hun gehuurde woning. De verhuurder kan de huurder ook na afloop van de huurperiode nog aansprakelijk stellen, wanneer na controle blijkt (ook na vertrek van de huurder) dat er beschadigingen zijn aan de gehuurde woning.